Komunikacja w miejscu pracy

Komunikacja interpersonalna jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności w środowisku pracy. Sieci kontaktów biznesowych cały czas się rozszerzają, coraz bardziej potrzebne są zdolności komunikacyjne na każdym szczeblu działania organizacji.

Jakie korzyści przynoszą szkolenia z komunikacji ? 

stacjonarne szkolenia z komunikacjiKażda kultura organizacyjna danego przedsiębiorstwie wyróżnia się zbiorem ukształtowanych wartości i norm, wśród nich znajduje się także komunikacja. Sprawna i efektywna komunikacja będzie miała wpływ na budowanie współpracy, poczucie dążenia do tego samego celu. Dlatego właśnie pracodawcy dążą do osiągnięcia jak najlepszej formy komunikacji w swoich przedsiębiorstwach. W tym celu, organizowane są często stacjonarne szkolenia z komunikacji, prowadzone przez szkoleniowe firmy zewnętrzne. Szkolenia prowadzone są przez psychologów, trenerów, i coachów, mają na celu wypracowanie lub poprawienie umiejętności komunikacyjnych. Dotyczy to zarówno zadań podejmowanych indywidualnie jak też w grupie. Uczestnicy poznają błędy w komunikacji, podstawowe bariery komunikacyjne, narzędzia komunikacji wewnętrznej, istotne elementy w procesach aktywnego słuchania i rozumienia wypowiedzi. Podczas każdego z tego typu szkoleń, wprowadzone są również zagadnienia z obszaru komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Organizatorzy starają się, aby szkolenia miały charakter interaktywny, dzięki temu uczestnicy mogą być aktywni we wszystkich podejmowanych tematach (forma warsztatowa, udzielanie informacji zwrotnych).

Skutecznie działające zespoły, realizujące wyznaczone cele i osiągające sukcesy, wyróżniają się skuteczną komunikacją interpersonalną. Takich pracowników cechuje nie tylko sprawna komunikacja w relacjach, ale też konstruktywne podejście do nowych sytuacji.